Học lập trình MS SQL

Hướng dẫn tạo Script trong MS SQL

  • by mr.T 14/05/2020
  • 3,600

Đôi khi khác phiên bản, hoặc lý do nào đó, các bạn không thể retore hoặc attach các file SQL. Tốt nhất, các bạn hãy dùng cách tạo script rồi import sẽ an toàn hơn.

Bài viết này Trung Trịnh sẽ hướng dẫn các bạn tạo file script .sql để import vào MS SQL.

Bước 1: Chuột phải vào Database, chọn Tasks > Generate Scripts

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện, nhấn next:

Bước 3: Chọn Database muốn tạo script, sau đó next

Bước 4: Chọn những thao tác bạn muốn tạo script luôn, ví dụ proc, hàm, data,....... Đa số bước trước nếu bạn chọn Script all objects in the selected database thì bước này chỉ cần chọn Tru cho Script Data thì sẽ đầy đủ. Những cái còn lại không quan trọng nếu không cần.

Bước 5: Chọn Script to file nếu bạn muốn lưu file .sql, hoặc tạo một Qurey mới, cái này tùy bạn.

Bước 6: Next: bước này sẽ hiển thị thông tin về script sắp tạo. Nhấn Finish

Bước 7: đã hoàn thành


Bạn đang xem bài viết tại chuyên mục MS SQL của Website Trung Trịnh. Nếu thấy bổ ích, hãy bấm like và share để chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé!

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT KHÁC